Home / Movies / 竜とそばかすの姫

Cast & Crew

Directors

Name
Mamoru Hosoda

Actors

Name
Kaho Nakamura Suzu Naito / Belle
Kenjirou Tsuda Jelinek
Koji Yakusho Suzu's father
Mami Koyama Swan
Mamoru Miyano Muitaro Hitokawa / Tokoraemaru
Lilas Ikuta Hiroka Betsuyaku
Ryo Narita Shinobu Hisatake
Shimizu Michiko Kita
Shota Sometani Shinjiro Chikami
Tina Tamashiro Ruka Watanabe
Toshiyuki Morikawa Justin