Home / Series / רבנו / Aired Order /

All Seasons

Season 1

 • S01E01 אני איש פלא

  • September 2, 2020
  • כאן

  הסרת הלוט מעל דמותו האניגמטית של רבי נחמן מייסד חסידות ברסלב, שהקדים את זמנו ורק 200 שנים לאחר מותו הפך להיות הדמות המשפיעה ביותר על היהדות המודרנית. מהו הסוד של מי שהגדיר עצמו כאיש פלא מסתורי?

 • S01E02 בברסלב בוערת אש

  • September 9, 2020
  • כאן

  רבי נחמן במוצהר לא הותיר יורש, וחסידיו המעטים והנרדפים נקראו "החסידים המתים". כיצד הצליחו לשרוד ולהקים את החצר שלהם בישראל? מה קרה עקבות כניסת רבנים כריזמטיים, שסחפו אחריהם ציבור מגוון של בעלי תשובה?

 • S01E03 היכל הגוונים המשתנים

  • September 16, 2020
  • כאן

  איך קרה שרבי נחמן הפך מדמות שנויה במחלוקת לאחד האיקונים הכי משפיעים על המנעד החברתי דתי ותרבותי של כלל ישראל? ומה מביא מאות אלפים מכל העולם להיסחף אחרי רב שנפטר לפני יותר מ200 שנה?