ใส่รักป้ายสี

เม็ทเป็นผู้จัดงานแต่งที่จ้างพัพ ศิลปินยากจน มาทำงานวาดภาพสำหรับงานแต่งงานที่กำลังจะมาถึง ฟาบได้ทำลายบางสิ่งและตอนนี้ต้องทำงานให้เม็ทเพื่อชำระหนี้ของเขา


Aliases
  • Sai Rak Phai Si
ไทย English français Português - Brasil Português - Portugal

Featured Actors

Backgrounds

Posters

Lists

Sign up now to find fans of your favorite movies and shows!

Recent Episodes

  • 1x9 9

    • January 21, 2022
  • 1x8 8

    • January 14, 2022

Upcoming Episodes

  • 1x10 10

    • January 28, 2022

Seasons

Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.