வதந்தி:வேலோனியின் கட்டுக்கதை

புத்திபூர்வமான காவல்துறை அதிகாரியான விவேக்,வசீகரமான இளம் பெண் வெலோனியின் கொலை வழக்கு விசாரணையில் பொறுப்பேற்கிறார். நேர்மையற்ற மற்றும் பரபரப்பான ஊடகங்கள் வெலோனியின் தனித்தன்மையை மீட்கமுடியாத அளவுக்கு களங்கப்படுத்துவதால், விவேக் தன்னிடம் இருக்கும் பாதி உண்மைகளையும் குழப்பமான ஆதாரங்களையும் கொண்டு இவ்வழக்கை முடிக்க வேண்டும்.

தமிழ் English Português - Brasil français
Season From To Episodes
All Seasons
Specials 0
Season 1 December 2022 8
Unassigned Episodes 0
Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.
Season From To Episodes
Season 1 0
Unassigned Episodes 8

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No lists.

No lists.

No lists.

Please log in to view notes.