Series / A3! Season Spring & Summer / People /

Koutarou Nishiyama

Koutarou Nishiyama

  • Role / Character Name Tsuzuru Minagi