Subscribe to support TheTVDB and get an ad-free experience

Aikatsu!

Ichigo Hoshimiya is a regular, ordinary middle school girl. But when her best friend Aoi invites her to join the idol training academy, Starlight Academy, her whole world is turned upside down. As she encounters all kinds of rivals and learns what it takes to be an idol, she uses her Aikatsu Cards to challenge countless auditions.

Deutsch English français 日本語 大陆简体
Season From To Episodes
All Seasons
Specials November 2014 August 2017 4
Season 1 October 2012 September 2013 50
Season 2 October 2013 September 2014 51
Season 3 October 2014 September 2015 51
Season 4 October 2015 March 2016 26
Unassigned Episodes 0
Season From To Episodes
Specials 0
Unassigned Episodes 182
Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.
Season From To Episodes
Season 1 October 2012 March 2016 178
Unassigned Episodes 4
Name Number of Episodes Dates
Ryuichi Kimura 184 10/08/2012 - 03/31/2016
Kazuo Nogami 25 01/07/2013 - 02/25/2016
Mitsuto Yamaji 16 10/10/2013 - 02/04/2016
Mitsuhiro Yoneda 15 01/23/2014 - 03/03/2016
Keiko Oyamada 14 10/15/2012 - 12/05/2013
Harume Kosaka 14 06/19/2014 - 03/17/2016
Teruo Satoh 10 11/13/2014 - 09/17/2015
Yasuaki Fujii 9 12/04/2014 - 02/18/2016
Daisei Fukuoka 8 10/31/2013 - 09/11/2014
Tatsuya Igarashi 8 05/14/2015 - 03/17/2016
Naoya Ando 8 03/26/2015 - 03/24/2016
Takahiro Kawakoshi 7 01/14/2013 - 03/17/2016
Kazuma Satou 6 07/11/2013 - 05/01/2014
Kei Umahiki 5 08/21/2014 - 01/22/2015
Hiroyuki Yamada 5 02/05/2015 - 01/21/2016
Nobuo Tomizawa 5 10/29/2012 - 08/29/2013
Teruo Sato 5 08/07/2014 - 11/12/2015
Hiroyuki Oshima 4 02/06/2014 - 05/22/2014
Osamu Kamei 3 10/08/2012 - 07/30/2015
Shuuji Miyahara 3 02/25/2013 - 05/16/2013
Mitsuko Ohya 3 11/19/2012 - 05/30/2013
Ryota Itoh 2 12/10/2015
Ayako Kawano 2 06/20/2013 - 11/14/2013
Kazuomi Koga 2 09/04/2014 - 10/30/2014
Masaomi Andou 2 03/27/2014
Masahiro Okamura 2 12/10/2012
Mayu Numayama 2 03/04/2013 - 09/12/2013
Satomi Nakamura 2 03/25/2013
Yûsuke Onoda 2 12/17/2012 - 01/28/2013
Shunji Yoshida 2 06/04/2015 - 08/13/2015
Masanori Takahashi 1 09/03/2015
Yasuro Tsuchiya 1 11/12/2012
Tatsuma Minamikawa 1 03/19/2015
Yousuke Hashiguchi 1 08/01/2013
Dasisuke Nakajima 1 11/27/2014
Yoshitaka Makino 1 02/04/2013
Shinya Watada 1 10/03/2013
Taichi Atarashi 1 05/02/2013
Yasuoki Fujii 1 08/28/2014
Chikayo Nakamura 1 11/05/2012
Ayako Kouno 1 08/15/2013
Kei Umabiki 1 07/10/2014
Hisaya Takabayashi 1 10/22/2012
Yasuhiro Minami 1 10/17/2013
Juzaburou Kyounan 1 07/04/2013
Kouto Yamaji 1 01/08/2015
Name Number of Episodes Dates
Yoichi Kato 178 10/08/2012 - 03/31/2016
Yuka Yamada 34 01/28/2013 - 03/17/2016
Keiichirou Oochi 28 01/07/2013 - 03/17/2016
Natsuko Takahashi 28 11/05/2012 - 02/11/2016
Atsuo Tobe 25 05/30/2013 - 09/24/2015
Yuichiro Yano 15 10/15/2012 - 09/26/2013
Yuuichi Nomura 14 01/30/2014 - 03/03/2016
Miharu Hirami 13 05/09/2013 - 02/26/2015
Toshihiko Masuda 12 01/07/2013 - 09/04/2014
Kenji Kodama 12 07/03/2014 - 02/04/2016
Nobuhiro Kondo 12 09/12/2013 - 01/08/2015
Masaki Kitamura 11 04/16/2015 - 03/17/2016
Keiichiro Kawaguchi 11 07/04/2013 - 09/10/2015
Kiyoko Sayama 8 01/22/2015 - 02/25/2016
Yuuko Kakihara 7 04/16/2015 - 11/19/2015
Hiroshi Ohnogi 7 11/19/2012 - 08/15/2013
Tomoyuki Kurokawa 5 11/19/2012 - 11/20/2014
Takashi Ikehata 4 01/09/2014 - 08/14/2014
Yuniko Ayana 4 11/12/2012 - 08/22/2013
Atsuo Taobe 4 10/15/2015 - 02/18/2016
Katsunori Shibata 2 01/23/2014 - 05/01/2014
Miwako Yamamoto 2 06/06/2013 - 07/18/2013
Yasuyuki Honda 2 02/25/2013 - 04/25/2013
Tetsuji Takayanagi 2 11/05/2012 - 11/12/2012
Hiroshi Hara 2 03/11/2013 - 05/09/2013
Mariko Kunisawa 2 02/18/2013 - 04/18/2013
Takashi Yamazaki 1 01/28/2013
Takaaki Ishiyama 1 03/13/2014
Tomokazu Tokoro 1 11/07/2013
Kazuya Miura 1 05/23/2013
Kenji Nagasaki 1 02/04/2013
Tomomi Mochizuki 1 10/22/2012
Yasunao Aoki 1 11/26/2012
Hajime Katoki 1 02/26/2015
Shuji Iuchi 1 03/05/2015
Daisuke Nakajima 1 11/27/2014
Mitsuko Kase 1 01/14/2013
Konan Hanafuda 1 05/16/2013
Tatsuya Takahashi 1 10/29/2012

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No lists.

No lists.

No lists.

Please log in to view notes.