Home / Series / ワンパンマン

Series Actors

Directors

People Name Number of Episodes Dates
Tomohiro Suzuki 38 10/04/2015 - 03/27/2020
Shingo Natsume 19 10/04/2015 - 05/27/2016
Chikara Sakurai 19 04/03/2019 - 03/27/2020
Yousuke Hatta 5 10/18/2015 - 05/27/2016
Kaihou Kouzou 4 05/08/2019 - 03/27/2020
Nobuhiro Mutou 4 10/26/2015 - 01/28/2016
Miyuki Ishida 3 05/01/2019 - 02/27/2020
Shin'ichirou Ushijima 3 10/11/2015 - 12/06/2015
Shuuji Miyazaki 2 04/10/2019 - 06/12/2019
Shunichi Yoshizawa 2 11/01/2015 - 11/29/2015
Akitsugu Hisagi 2 02/24/2016 - 03/25/2016
Ryo Ando 2 04/24/2019 - 06/19/2019
Eiko Tanaka 1 11/26/2019
Youhei Suzuki 1 07/03/2019
Tomohiro Kamitani 1 05/08/2019
Hiroyuki Okuno 1 04/17/2019
Katsushi Sakurabi 1 06/26/2019
Riki Fukushima 1 05/01/2019
Yoshio Suzuki 1 05/29/2019
Hideki Okamoto 1 05/15/2019
Minoru Yamaoka 1 12/04/2015
Makoto Sokuza 1 07/03/2019
Shigeki Awai 1 05/22/2019

Writers

People Name Number of Episodes Dates
Tatsurou Inamoto 9 04/24/2019 - 03/27/2020