Szindbád nyolcadik utazása

Az Ezeregyéjszaka meséiből jól ismert Szindbád gazdagon él gyönyörű palotájában és egy napon megvendégeli a szegény teherhordó Szindbádot. Szindbád elmeséli a kissé irigykedő név- és hasonmásának hét utazása történetét, melyeken Allah segítségével nagy nehézségeket kellett legyőznie. A szegény teherhordó a történet végén már nem irigykedik gazdag társára. Szindbád gazdagsága ellenére elégedetlen, álmában egy arcot lát maga előtt, és megmagyarázhatatlan vágyat érez, hogy megkeresse.

Magyar

Featured Actors

Lists

Sign up now to find fans of your favorite movies and shows!

Recent Episodes

Seasons

Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.