จิ้นนายกลายเป็นฉัน The Shipper

แพนฟุจิชิผู้ซึ่งเป็นผู้ส่งของ Kim-Way ประสบอุบัติเหตุและวิญญาณของเธอเข้าไปในร่างของคิม ดังนั้นเธอจึงได้เปรียบในการทำให้เรือของเธอแล่นขณะที่เค็ท (น้องชายของคิม) สังเกตว่าน้องชายของเขาไม่เหมือนกัน

English ไทย Português - Brasil español Português - Portugal

Featured Actors

Backgrounds

Banners

Posters

Panels

Lists

Sign up now to find fans of your favorite movies and shows!

Seasons

Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.

Missing Information

TheTVDB is an open database, meaning that if information or images are missing, you're welcome to log in and add the information yourself.

  • This series has no external ids or links.
  • This series has no icon artwork.