จุดหมายคือท้องฟ้า

Sports, Love, and Companionship. Will they win them all? The answer is in the sky เรื่องราวความรัก การแข่งขันและมิตรภาพ ภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่มาพร้อมบททดสอบสู่เส้นทางแห่งความฝันของเด็กหนุ่มทั้ง 8 คน

English ไทย français Português - Brasil Português - Portugal русский язык
Season From To Episodes
All Seasons
Specials 0
Season 1 January 2022 March 2022 12
Unassigned Episodes 0
Season From To Episodes
Unassigned Episodes 12
Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.
Season From To Episodes
Season 1 0
Unassigned Episodes 12

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No lists.

No lists.

No lists.

Please log in to view notes.