Home / Series / פאודה / Aired Order /

Season 3

משימתם העיקרית של המסתערבים הפעם היא לפגוע בתשתית החמאס בגדה המופעלת מעזה ולהגיע לראש הזרוע הצבאית של הארגון ברצועה. כדי לבצע את המשימה, דורון "מושתל" בכפר באזור חברון, וחי שם בזהות של פלסטיני לכל דבר. הוא עובד שם למחייתו כמאמן אגרוף ומוצא עצמו נקשר לצעיר פלסטיני (עלא דקה), שנכון לו עתיד גדול כמתאגרף בזירה הבינלאומית. החיבור ביניהם מעניק לדורון גישה נוחה לאביו של המתאגרף הצעיר, בכיר בחמאס, שהשתחרר מהכלא לאחר 20 שנים. ההתפתחויות במהלך העונה מובילות את דורון ואת צוות המסתערבים, לפעילות ולאזורים קשים במיוחד, שעד כה נמנעו מלפעול בהם, לנוכח הסכנה הגדולה לחייהם.
čeština עברית
When available, episode names will be translated into your preferred language. Otherwise they will be shown using the series' origin language.
Name First Aired Runtime Image Certified
S03E01 פרק 1
December 26, 2019
yes
50
S03E02 פרק 2
January 2, 2020
yes
50
S03E03 פרק 3
January 9, 2020
yes
45
S03E04 פרק 4
January 16, 2020
yes
40
S03E05 פרק 5
January 23, 2020
yes
40
S03E06 פרק 6
January 30, 2020
yes
45
S03E07 פרק 7
February 6, 2020
yes
45
S03E08 פרק 8
February 13, 2020
yes
45
S03E09 פרק 9
February 20, 2020
yes
50
S03E10 פרק 10
February 27, 2020
yes
40
S03E11 פרק 11
March 5, 2020
yes
40
S03E12 פרק 12
March 12, 2020
yes
40

Banners

Posters