Home / Series / Ilsienna / Official Order / Season 2 / Episode 14

Il-Mużika Klassika bil-Malti | Louis Briffa: Bil-Varloppa u bil-Boqxiex | Il-Ġens Grammatikali | Logħob Tradizzjonali Malti | Il-Politika Lingwistika għas-Snin Bikrin

Ħajr lil Dr Lara Ann Vella, li tkellmet ma' Ilsienna dwar il-politika lingwistika għas-snin bikrin. Tkellimna ma' Alex Vella Gregory dwar it-tlaqqigħ tal-mużika klassika mal-Malti. Se niltaqgħu wkoll ma' Louis Briffa, poeta u awtur ta' 'Bil-Varloppa' u 'Bil-Boqxiex.' F'rokna oħra dwar il-folklor, se nħarsu lejn il-logħob tradizzjonali Malti u t-taqbiliet li jmorru miegħu! Grazzi lil Yanika Schembri Fava u lil Marlene Mifsud Chircop. Dr George Farrugia se jkellimna dwar il-ġens grammatikali, jiġifieri l-maskil u l-femminil.

Malti English
  • Originally Aired January 7, 2020
  • Runtime 25 minutes
  • Original Network TVM
  • Parental Guideline TV-G
Name Type
Alan Paul Mizzi Director
Kit Azzopardi Writer
Alex Vella Gregory Guest Star
George Farrugia Guest Star
Lara Ann Vella Guest Star
Louis Briffa Guest Star
Marlene Mifsud Chircop Guest Star
Yanika Schembri Fava Guest Star
Daniela Attard Bezzina Crew
Dorothy Bezzina Crew
Nadine Falzon Crew

Missing Information

TheTVDB is an open database, meaning that if information or images are missing, you're welcome to log in and add the information yourself.

  • This episode has no screenshot.