Home / Series / Ilsienna / Official Order / Season 2 / Episode 15

Il-Bank tar-Riżorsi | Ċikku l-Poplu | Is-Satira bil-Malti | Kliem Pulit għal Kliem Baxx | Il-Kuluri tal-Idjomi

Se nitkellmu mal-awtur u attivist Wayne Flask dwar is-satira, speċjalment dik miktuba. Kelmiet puliti għal kliem baxx jissejħu ewfemiżmi ... is-suġġett tar-rokna li jmiss dwar il-lingwa! Se niltaqgħu ma' Paul Gatt u Josette Baldacchino, żewġ għalliema tar-riżorsi li se jkellmuna dwar il-bank tar-riżorsi tal-Malti. Minkejja l-imqarbezza ovvja tiegħu, Ċikku l-Poplu għandu ħabta jaqbad temi serji. Tkellimna ma' Alex Vella Gregory dwar din l-act u l-proċess ta' kitba ta' warajha. Ir-rokna dwar il-lingwa hija waħda mill-aktar rokniet imlewna li qatt kellna, u bir-raġun, għax hija rokna dwar l-ilwien!

Malti English
  • Originally Aired January 14, 2020
  • Runtime 25 minutes
  • Original Network TVM
  • Parental Guideline TV-G
Name Type
Alan Paul Mizzi Director
Kit Azzopardi Writer
Alex Vella Gregory Guest Star
Josette Baldacchino Guest Star
Michael Spagnol Guest Star
Paul Gatt Guest Star
Wayne Flask Guest Star
Daniela Attard Bezzina Crew
Dorothy Bezzina Crew
Nadine Falzon Crew

Missing Information

TheTVDB is an open database, meaning that if information or images are missing, you're welcome to log in and add the information yourself.

  • This episode has no screenshot.