Subscribe to support TheTVDB and get an ad-free experience

仮面ライダー

世界征服を企む悪の秘密結社「ショッカー」に捕らえられた本郷猛は、組織の戦士となるべく改造手術を施されてしまう。だが、本郷は脳改造の直前に脱出を果たし、ショッカーから世界を守るために仮面ライダー1号として戦うことを決意。同じく改造手術を受けた一文字隼人=仮面ライダー2号と共に、ショッカー、ゲルショッカーの怪人を迎え撃つ。 こうして「仮面ライダー」と「悪の組織」の、長きに渡る戦いが始まった!


Aliases
 • 仮面ライダー555
 • 仮面ライダーAGITΩ
 • 仮面ライダーV3
 • 仮面ライダーアギト
 • 仮面ライダーアマゾン
 • 仮面ライダーウィザード
 • 仮面ライダーエグゼイド
 • 仮面ライダーオーズ
 • 仮面ライダーオーズ/OOO
 • 仮面ライダーカブト
 • 仮面ライダーガイム
 • 仮面ライダーキバ
 • 仮面ライダークウガ
 • 仮面ライダーゴースト
 • 仮面ライダーダブル
 • 仮面ライダーディケイド
 • 仮面ライダードライブ
 • 仮面ライダーファイズ
 • 仮面ライダーフォーゼ
 • 仮面ライダーブレイド
 • 仮面ライダー剣
 • 仮面ライダー鎧武
 • 仮面ライダー鎧武/ガイム
 • 仮面ライダー電王
 • 仮面ライダー響鬼
 • 仮面ライダー龍騎
 • 仮面ライダーBLACK
 • 仮面ライダーBLACK RX
 • 仮面ライダーOOO
 • 仮面ライダーW
 • 仮面ライダーX
 • 仮面ライダーストロンガー
 • 仮面ライダー(新)
 • スカイライダー
 • Kamen Raidâ Burakku Aru Ekkusu
 • Kamen Raidâ Amazon
 • Kamen Raidâ Sutorongâ
 • 仮面ライダーガッチャード
English italiano 日本語 Português - Portugal 大陆简体 español 한국어 粵語 Português - Brasil français 臺灣國語
Season From To Episodes
All Seasons
Specials July 1971 September 2023 434
Season 1 - 仮面ライダー April 1971 February 1973 98
Season 2 - 仮面ライダーV3 February 1973 February 1974 52
Season 3 - 仮面ライダーX February 1974 October 1974 35
Season 4 - 仮面ライダーアマゾン October 1974 March 1975 24
Season 5 - 仮面ライダーストロンガー April 1975 December 1975 39
Season 6 - 仮面ライダー (スカイライダー) October 1979 October 1980 54
Season 7 - 仮面ライダースーパー1 October 1980 October 1981 48
Season 8 - 仮面ライダーBLACK October 1987 October 1988 51
Season 9 - 仮面ライダーBLACK RX October 1988 September 1989 47
Season 10 - 仮面ライダークウガ January 2000 January 2001 49
Season 11 - 仮面ライダーアギト January 2001 January 2002 51
Season 12 - 仮面ライダー龍騎 February 2002 January 2003 50
Season 13 - 仮面ライダー555 January 2003 January 2004 50
Season 14 - 仮面ライダー剣 January 2004 January 2005 49
Season 15 - 仮面ライダー響鬼 January 2005 January 2006 48
Season 16 - 仮面ライダーカブト January 2006 January 2007 49
Season 17 - 仮面ライダー電王 January 2007 January 2008 49
Season 18 - 仮面ライダーキバ January 2008 January 2009 48
Season 19 - 仮面ライダーディケイド January 2009 August 2009 31
Season 20 - 仮面ライダーW(ダブル) September 2009 August 2010 49
Season 21 - 仮面ライダーオーズ/OOO September 2010 August 2011 48
Season 22 - 仮面ライダーフォーゼ September 2011 August 2012 48
Season 23 - 仮面ライダーウィザード September 2012 September 2013 53
Season 24 - 仮面ライダー鎧武/ガイム October 2013 September 2014 47
Season 25 - 仮面ライダードライブ October 2014 September 2015 48
Season 26 - 仮面ライダーゴースト October 2015 September 2016 50
Season 27 - 仮面ライダーエグゼイド October 2016 August 2017 45
Season 28 - 仮面ライダービルド September 2017 August 2018 49
Season 29 - 仮面ライダー ジオウ September 2018 August 2019 49
Season 30 - 仮面ライダー ゼロワン September 2019 August 2020 45
Season 31 - 仮面ライダーセイバー September 2020 August 2021 48
Season 32 - 仮面ライダーリバイス September 2021 August 2022 50
Season 33 - 仮面ライダーギーツ September 2022 August 2023 49
Season 34 - 仮面ライダーガッチャード September 2023 October 2023 5
Unassigned Episodes 4
Season From To Episodes
All Seasons
Specials July 1971 August 1994 26
Season 1 April 1971 February 1973 98
Season 2 February 1973 February 1974 52
Season 3 February 1974 October 1974 35
Season 4 October 1974 March 1975 24
Season 5 April 1975 December 1975 39
Season 6 October 1979 October 1980 54
Season 7 October 1980 October 1981 48
Season 8 October 1987 October 1988 51
Season 9 October 1988 September 1989 47
Season 10 January 2000 January 2001 49
Season 11 January 2001 January 2002 51
Season 12 February 2002 January 2003 100
Season 13 0
Season 14 0
Season 15 0
Unassigned Episodes 1419
Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.
Season From To Episodes
Season 1 April 1971 December 2014 110
Unassigned Episodes 1933
Name Number of Episodes Dates
Yūya Takahashi 137 04/08/2015 - 08/27/2023
Hidenori Ishida 126 01/30/2000 - 07/31/2022
Satoshi Morota 118 03/07/2004 - 05/01/2022
Takayuki Shibasaki 93 12/02/2007 - 08/13/2023
Ryuta Tasaki 75 02/03/2002 - 09/10/2023
Shojiro Nakazawa 72 09/02/2012 - 08/27/2023
Kyohei Yamaguchi 72 02/19/2012 - 09/24/2023
Riku Sanjo 68 09/06/2009 - 11/24/2019
Kazuya Kamihoriuchi 46 04/13/2016 - 10/23/2022
Koichi Sakamoto 41 09/04/2011 - 07/01/2023
Osamu Kaneda 40 04/22/2007 - 05/12/2018
Teruaki Sugihara 37 04/14/2019 - 07/16/2023
Nobuhiro Suzumura 29 02/08/2004 - 09/12/2018
Takao Nagaishi 25 06/12/1971 - 04/19/2009
Kenzo Maihara 24 06/03/2007 - 07/19/2015
Katsuya Watanabe 17 08/06/1994 - 10/01/2023
Itaru Orita 13 04/10/1971 - 02/15/1975
Minoru Yamada 11 05/29/1971 - 01/04/1975
Katsuhiko Taguchi 8 05/29/1971 - 03/15/1975
Tarou Sakamoto 7 09/03/2005 - 05/27/2007
Naoki Tamura 6 08/19/2007 - 05/19/2019
Tamura Naomi 5 01/31/2009 - 06/04/2017
Tsukada Masahiro 4 01/11/1975 - 03/01/1975
Issaku Uchida 4 01/25/1975 - 03/29/1975
Masayuki Shimada 3 04/24/1971 - 09/04/1971
Hidetoshi Kitamura 3 05/01/1971 - 06/26/1971
Keita Amemiya 2 04/17/1993 - 04/16/1994
Hiroki Kashiwagi 2 05/23/2021 - 05/30/2021
Koichi Takemoto 2 04/03/1971 - 04/17/1971
Koichiro Hayama 1 04/03/2022
Masao Minowa 1 10/09/1988
Makoto Tsuji 1 02/20/1992
Yoshiaki Kobayashi 1 04/29/1989
Name Number of Episodes Dates
Yasuko Kobayashi 123 02/03/2002 - 05/19/2018
Nobuhiro Mouri 74 02/06/2011 - 06/19/2022
Keiichi Hasegawa 69 11/22/2009 - 10/01/2023
Shogo Muto 49 09/03/2017 - 12/03/2018
Gen Urobuchi 43 10/06/2013 - 09/21/2014
Kida Tsuyoshi 40 01/30/2005 - 09/15/2013
Takuro Fukuda 37 10/04/2015 - 07/11/2021
Hanta Kinoshita 37 10/10/2021 - 08/28/2022
Toshiki Inoue 31 05/16/2004 - 05/19/2019
Kento Shimoyama 29 03/25/2017 - 08/25/2019
Shôji Yonemura 26 10/30/2005 - 03/25/2017
Junko Kōmura 25 09/09/2012 - 05/17/2015
Oishi Shinji 24 01/30/2005 - 08/28/2005
Kazuki Nakashima 22 09/04/2011 - 08/26/2012
Igami Masaru 18 04/03/1971 - 03/15/1975
Shōji Imai 15 01/25/2004 - 06/06/2004
Shō Aikawa 13 01/25/2009 - 09/29/2013
Masaya Kakehi 11 09/29/2019 - 07/05/2020
Jin Haganeya 10 05/04/2014 - 11/11/2015
Minato Takano 10 01/13/2017 - 02/23/2020
Hiroki Uchida 9 04/25/2021 - 09/10/2023
Naruhisa Arakawa 8 01/30/2000 - 10/25/2009
Mari Takizawa 6 05/01/1971 - 09/18/1971
Yoshimasa Akamatsu 5 02/05/2018 - 09/12/2018
Daisuke Ishibashi 4 04/21/2013 - 05/26/2013
Junko Komura 3 08/03/2013 - 04/05/2015
Junichi Miyashita 3 02/20/1992 - 04/11/2004
Kenji Konuta 2 05/10/2009 - 05/17/2009
Noboru Sugimura 2 10/09/1988 - 04/17/1993
Hiroshi Fujioka 2 03/26/2016
Toshihiko Azuma 1 08/06/1994
Shozo Uehara 1 04/16/1994
Toriko Nanajo 1 12/01/2013
Yoshio Urasawa 1 04/29/1989
Shozo Murayama 1 03/08/1975
Makoto Hayashi 1 12/12/2015
Masaki Tsukada 1 08/28/1971
Kiyoharu Matsuoka 1 02/08/1975
Sōkichi Imai 1 02/15/2004
Shin'ichi Ichikawa 1 04/24/1971
Gun Snark 1 12/15/2013
Junko Komura & Nobuhiro Nouri 1 12/14/2013
Norimitsu Kaihou 1 06/08/2014
Name Number of Episodes Dates
Shôtarô Ishinomori 1 12/17/2021
Name Number of Episodes Dates
Shinichirô Shirakura 1 12/17/2021

No lists.

Shows I'm watching

1 17 2Gemfires

Self explanatory

Kamen Sentai Hero

1 4 a_nolan

Live action series from Toei with frequent crossovers.

Kamen Rider

1 31 lodasi

Kamen Rider mainline series aired on Japanese broadcast television. Note: The following series do not have unique tv series on theTVDb at this time: Kamen Rider X, Kamen Rider Amazon, Kamen Rider Stronger

No lists.

Please log in to view notes.